Pokrovi za obiteljske kuće – limovi u obliku crijepa, crijep, falcani i trapezni limovi
Pokrovi za poslovne i industrijske objekte – falcani i trapezni limovi, visokoprofilirani limovi , sendvič paneli sa ispunom od poliuretana ili mineralne vune

Prednosti metalnih krovova:

- velika čvrstoća i otpornost uz vrlo mali presjek,
- nekoliko puta lakši od klasičnog pokrova - dužina krovnih elemenata je proizvoljna,
- brza i jednostavna montaža,
- oprema je u boji i kvaliteti pokrova,
- mali nagibi krovnih ploha - lagana i jednostavna podkonstrukcija,
- dugi vijek trajanja,
- ekonomičnost građenja.

ŽR trgovina d.o.o.

Proizvodnja-trgovina-usluge
vl. Želimir Rešetar, dipl.ing.stroj.
Donji Laduč, Zagrebačka 7, 10292 Šenkovec
P.2. ljevaonica, Ivana Turka 16a, 10292 Šenkovec
OIB: 45613694733

Metal Rešetar d.o.o. 

vl. Želimir Rešetar, dipl.ing.stroj.
Ivana Turka 16a, Šenkovec, 10292,
OIB: 70879089708

Kontakti 

GSM: 385 98 9372 484
tel: 385 1 3357 944
fax: 385 1 3357 943
ŽR trgovina: 385 1 3395 070
e-mail: metal.resetar@zg.t-com.hr

Go to top